Nätverket Se Mig

Arbetar gemensamt för att uppmärksamma barns rätt i Värmland.

Om nätverket

Den 3 december 2006 startade nätverket Se Mig. Syftet var och är fortfarande att samla alla goda krafter för att utbilda, skapa opinion och att se barn och ungdomar som far illa. Redan 2007 började uppmärksamhetsveckan att ta form, då inbjöds det till en utbildningsdag på Dömle Herrgård kring bland annat anmälningsplikt. Anmälningsplikt har varit en av de utbildningar som erbjudits varje år, uppskattningsvis har cirka 500 lärare, kyrkoarbetare, skolsköterskor och volontärer gått denna utbildning.

Deltagarna i nätverket har växlat lite till och från, men i huvudsak har det alltid bestått av både offentliga och ideella organisationer som på något sätt jobbar med barn som far illa.

År 2008 kom Folkhälsoinstitutet med en utredning att 385 000 barn lever i en familj med risk- eller missbruk av alkohol, till detta kommer alla barn som lever i en familj med bland annat psykisk ohälsa, frihetsberövad förälder, våld, utförsäkring, ekonomiska svårigheter, drogmissbruk med mera. Listan på vad som kan göra att den vuxne i familjen ej kan se och bekräfta barnet på det sätt som leder till en individ med stark självkänsla och bra självförtroende blir bara längre och längre. Anders Carlberg tidigare VD på Fryshuset myntade ett begrepp: ”Alla barn allas ansvar” och nätverket Se Mig jobbar på att få alla vuxna i samhället att se alla barn och ungdomar då forskning visar på att vi ser endast en del av de familjer som far illa.

Uppmärksamhetsveckan, som alltid är vecka 47 varje år, har gått från att vara enstaka utbildningsdagar för hela Värmland till att erbjuda lokala arrangemang, frukostmöten, debattartiklar, teatrar samt aktuella föreläsningar.